Ameringsstilladser og shoring

Forside / Ameringsstilladser og shoring

Armeringsstilladser

Vi bygger armeringstilladser i Layher, Paschal, Haki og Modex.

Gældende for alle vores armerings stilladser er, at de består af et søjlesystem hvilket gør dem yderst fleksible og muliggør at fastgøre, selv på vanskelige steder.

Shoring (understøtning)

Til understøtning bruges Gazz systemet, Paschal systemet eller Bosta ID 15.

Vi bygger selvfølgelig også i andre systemer hvis vores kunder har ønske om, at indleje materiel selv eller har deres eget understøtningsmateriel.

Tårne m/overdækning

I forbindelse med specielle opgaver som svejsning af stålprofiler, sammenbygning af profiler etc.​

Kan vi tilbyde at lave specialkonstruktioner med og uden overdækning eller vindafskærmning.